Absenties doorgeven

Ziekmelding:
Dit kunt u voor 8.30 uur doorgeven via tel: 035 6561019 of via Social Schools.
De boodschap wordt dan doorgegeven aan de leerkracht van uw kind.

Afspraken onder schooltijd:
Moet uw kind naar de dokter, tandarts of moet u een andere belangrijke afspraak maken, probeer dit dan zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Lukt dit niet dan is het aan te raden om dit kort te sluiten met de leerkracht.
Met name tijdens de toetsweken is het erg belangrijk dat een afspraak niet tijdens een geplande toets valt.