Commissies

Op de Curtevenneschool zijn verschillende inhoudelijke commissies samengesteld. Deze kunnen per jaar wisselen. Wij hebben nu de volgende commissies:  
 - reken commissie,
 - taal/lees commissie,
 - sociaal emotionele commissie en een
 - hoog/meerbegaafdheid commissie.
Deze commissies bestaan uit teamleden en komen maandelijks bij elkaar. Zij verdiepen zich in bepaalde onderwerpen en informeren het team, organiseren inhoudelijke activiteiten en komen met beleidsvoorstellen. Elk teamlid neemt deel aan één of meerdere commissies, hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid gedeeld en gedragen door het hele team.