Inspectierapport

In januari 2016 hebben wij een uitgebreid inspectie onderzoek gehad. De inspecteur Margot ter Rele heeft 6 groepslessen bijgewoond. Ze heeft gesproken met een groep leerlingen, ouders en leerkrachten, documenten bekeken en de organisatie doorgesproken met de directeur en de intern begeleider.
De inspectie hanteert een vier puntenschaal en geeft de school als totaal het hoogste oordeel goed, omdat wij op de onderdelen “didactisch handelen” en onze “kwaliteitscultuur” het oordeel goed gekregen hebben. Dit zijn de kernkwaliteiten van een goede school.

Wij scoren verder goed op: 'schoolklimaat en veiligheid', 'onderwijsaanbod' en 'kwaliteitszorg en ambities'.

Wij scoren ruim voldoende op onze onderwijsresultaten en onze zicht op ontwikkeling van de leerlingen en ondersteuning m.b.t. speciale onderwijsbehoeften.
De bruikbare tips die de inspecteur heeft gegeven, hebben wij doorgevoerd in onze nieuwe plannen.

Hier vindt u het Inspectierapport 2016