Schoolplan

Het schoolplan is een plan dat in iedere school voor primair aanwezig is. Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Hier vindt u het schoolplan voor de schooljaren 2016 tot en met 2020: Schoolplan Curtevenne