Veiligheidsplan

Hier vindt u het veiligheidsplan.
Dit veiligheidsplan beschrijft hoe wij de zaken geregeld hebben met betrekking tot de fysieke en sociale veiligheid voor de kinderen op onze school.

Dit onderwerp zal steeds onze aandacht vragen. Wij moeten hier voortdurende alert op zijn. Wij willen een veilige omgeving zijn voor uw kostbaarste bezit nl uw kind(eren).
Jaarlijks wordt dit thema geëvalueerd en indien nodig passen wij ons veiligheidsbeleid aan.