Passend onderwijs

De Curtevenneschool valt onder het samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) zie www.swvunita.nl. Unita is verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk Passend Onderwijs in de regio. De schoolbesturen binnen Unita maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan worden gerealiseerd. Kinderen met extra zorgbehoeften kunnen op school extra begeleiding krijgen.  Als ondanks alle extra zorg geen vooruitgang zichtbaar is, kunnen kinderen verwezen worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders dienen hier toestemming voor te geven.
De scholen krijgen via Unita een zorgbudget. Op de Curtevenneschool hebben wij een basisniveau van zorg, dit houdt in dat wij zorg kunnen bieden aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie en lichte gedragsproblemen. Voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie heeft de gemeente een budget voor begeleiding. Voor leerlingen die meer zorg nodig hebben huren wij, m.b.v. het zorgbudget van Unita, externe deskundigen in. Zij begeleiden onder schooltijd kinderen met leer- en gedragsproblemen en hoogbegaafde kinderen met problemen. De school bepaalt in overleg met de ouders wie voor deze extra begeleiding in aanmerking komt. De intern begeleider coördineert deze extra zorg.