Zorg

De kinderen krijgen op alle niveau's ondersteuning. Wij willen bij kinderen alle talenten maximaal ontwikkelen.
In de zorg om kinderen onderscheiden wij de volgende vier fasen:
- signaleren;
- diagnosticeren;
- remediëren;
- evalueren.
De groepsleerkracht heeft goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen. Wanneer blijkt dat een kind meer hulp bij het leren nodig heeft op welk niveau ook, krijgt het kind deze hulp binnen de groep. Als blijkt dat dit onvoldoende is, wordt de hulp van de intern begeleider ingeschakeld. Onze intern begeleider, Monique Schepers, coördineert de zorg die wij bieden aan kinderen met specifieke zorgbehoeften op ieder niveau. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten door gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders.  Zij analyseert de toetsgegevens en observeert het kind in de groep tijdens de les. Zij heeft contacten met externe deskundigen en coördineert de begeleiding van deze deskundigen aan kinderen. Onze deskundigen begeleiden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (leer- en werkhoudingsproblemen), maar ook hoogbegaafde kinderen.
Voor het analyseren van gegevens van de leerlingen gebruiken wij:
- methode toetsen
- Cito toetsen voor groep 2 t/m 8
- Vragenlijsten van 'Zien' voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
- Route 8 voor het eindadvies