Toetsen

Het doel van toetsen is de resultaten en de ontwikkeling van een leerling over een aantal jaren te volgen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep.

Methode toetsen meten in welke mate de aangeboden kennis en vaardigheden door uw kind worden beheerst. Deze meting vindt plaats na elk blok of thema. 

U kunt de resultaten van deze toetsen volgen via het Ouderportaal
Heeft u geen inlog of bent u de inlog kwijt, stuur dan een mail naar info@curtevenneschool.nl