Jeug en Gezin Gooi en Vechtstreek (JGGV)

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunt u bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover kunt u lezen in onderstaande tekst.

5-jarigen

Rond de leeftijd van 5 jaar en 2 maanden wordt elk kind uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. Dit is met ingang van schooljaar 2019-2020 een nieuwe werkwijze. In principe wordt u samen met uw kind uitgenodigd op het consultatiebureau dat u daarvoor ook bezocht. Als de school van uw kind in een andere wijk of gemeente is, kan de afspraak op een andere locatie plaatsvinden. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige, wordt uw kind gewogen en gemeten en vindt een ogen- en orentest plaats.

Groep 7

In groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Voorafgaand aan het onderzoek vragen wij u een (digitale) vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van het onderzoek en/of de ingevulde vragenlijst kan een extra afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen.

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer uw kind onvolledig is ingeënt, kunt u voor de ontbrekende vaccinaties bij Jeugd en Gezin terecht.

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunt u altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedadvies

Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden en Opvoeden zo hou je het leuk.

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider. Naast de vaste onderzoeksmomenten kunnen dus ook kinderen van andere leeftijden een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin

Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl