Ouders en school

Het onderwijs op onze school staat of valt met een goede samenwerking tussen u als
ouder en de leerkrachten. Vertrouwen tussen ouders en leerkrachten is van essentieel
belang voor goed onderwijs. Goede communicatie is een belangrijk onderdeel van de
samenwerking. De leerkrachten wisselen graag met u van gedachten over het onderwijs
in het algemeen of over de vorderingen of eventuele problemen van uw kind.
Voor de communicatie tussen u en leerkrachten zijn verschillende mogelijkheden:

• Bij de groepen 5 t/m 8 worden aan het begin van het schooljaar alle ouders en kinderen samen uitgenodigd voor een startgesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek vullen ouders en kind apart enkele vragen in.
• In februari zijn voortgangsgesprekken (10 minuten) naar aanleiding van het 1e rapport.
• In juni is op verzoek een gesprek over het 2e rapport mogelijk.
• Als daar aanleiding toe is, kunt u voor of na schooltijd een afspraak maken voor een gesprek met de groepsleerkracht.
• De Ouderraad organiseert aan het begin van het schooljaar een startfeest voor alle ouders. Op deze avond zijn ook de leerkrachten en de leden van de Medezeggenschapsraad aanwezig. 

Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de vele binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Ouders zijn uiteraard vertegenwoordigd in de Ouderraad, maar ook in de Medezeggenschapsraad en betrokken als klassenouder, documentatieouder en luizenouder.
Verder is er door het jaar heen hulp nodig bij projecten en evenementen, zoals het
zomerfeest en de Sinterklaas- en Kerstviering.

Ouders die willen helpen, zijn altijd welkom op school!