Praktische zaken

Schooltijden
Wij hanteren het zogenoemde vijf gelijke dagen model. Bij dit model hebben alle groepen dezelfde tijden. Elke dag heeft dezelfde begin- en eindtijd.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.15 uur.

Start schooldag:
Om 8.20 uur gaat de buitenbel: De kinderen kunnen dan naar binnen.
Om 8.25 uur gaat de binnenbel: Dit is een teken voor alle ouders om de school te verlaten zodat wij om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Gezond lunchen
Alle kinderen eten op school hun zelf meegebrachte lunch in hun eigen klas.
Geef uw kind een gezonde lunch mee met boterhammen, drinken en fruit. 
Wij nemen deel aan het project schoolgruiten: de kinderen krijgen van oktober tot april gedurende drie dagen per week een stukje fruit of groente tijdens de pauze te eten, voor de onderbouw wordt dit door ouders vooraf schoongemaakt.

Schoolmelk
U kunt ook een abonnement afsluiten voor schoolmelk. Uw kind krijgt dan iedere dag een pakje gekoelde verse halfvolle melk of Optimel. Voor het afsluiten van een abonnement of voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van 'Campina op school': www.schoolmelk.nl

Schoolfruit
Gedurende 20 weken krijgen alle kinderen 3 x per week een stuk groente/fruit.
Dit wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers. Het doel is het eten van groente en fruit bij kinderen te bevorderen.

Gym Onderbouw
De kinderen in de onderbouw, groepen 1 en 2, hebben geen speciale gymkleding nodig, wél gymschoenen
(graag zonder veters, zonder zwarte zolen en met naam) die op school blijven. Er wordt
gym gegeven in het eigen speellokaal.

Gym Middenbouw en bovenbouw
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één keer per week op donderdag les van een vakleerkracht. De groepen 5 t/m 8 krijgen daarnaast nog 1 keer per twee weken gymles van de groepsleerkracht. Voor de gymnastieklessen wordt een gymnastiekpakje of een T-shirt met sportbroekje aanbevolen en schoeisel zonder veters en zonder zwarte zolen. Na de gymnastiek wordt er gedoucht. Geef uw kind hiervoor een handdoek mee.
De kinderen van de bovenbouw gaan met de fiets naar sporthal De Fuik. Uw kind heeft
op de gymdag dus een fiets mee naar school.