Kinderraad


Op de Curtevenneschool wordt veel waarde gehecht aan de betrokkenheid van de leerlingen. Dit wordt door verschillende activiteiten gewaarborgd, onder andere door leerlingen mee te laten denken via de Kinderraad. De kinderraad is raad waar leerlingen hun mening kunnen geven. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen deelnemen aan de Kinderraad, middels een stemming worden de leerlingen gekozen. Elk jaar worden de taken verdeeld, zo is er een voorzitter met een assistent die samen de agenda vaststellen en een leerling die notuleert. De Kinderraad komt maandelijks bijeen en behartigt de wensen en meningen van alle leerlingen en is verantwoordelijk voor sportevenementen en toneel activiteiten zoals “Curtevenne got talent”.