Ouderparticipatie


Gelukkig zijn heel veel ouders/verzorgers op verschillende manieren actief op de Curtevenneschool. Een moderne basisschool als de onze kan en wil niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol. Ook andere ouders/verzorgers zetten zich in bij veel activiteiten onder en na schooltijd. 

Een paar voorbeelden: 

  • Hulp bij de organisatie van festiviteiten 
  • Klassenouders
  • Hulp bij het werken in de Bibliodocus 
  • Hulp bij crea-activiteiten 
  • Begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje 
  • Hulp bij sportactiviteiten 
  • Hulp bij het lezen/flitsen 
  • Leesouders/verzorgers 
  • Luispluisouders/verzorgers