BSO en Peuteropvang


Voor werkende ouders is een goede organisatie van de naschoolse opvang zeer belangrijk. Wij werken hiervoor nauw samen met Kind&co ludens (BSO Curtevenne) en met ThuizBij Kinderopvang. 

Beide organisaties halen de kinderen na schooltijd bij ons op school op. Zij houden rekening met onze schoolvakanties en studiedagen en wij informeren elkaar als er bijzonderheden zijn met betrekking tot de kinderen of de opvangtijden. 

De betreffende organisaties kunnen u informeren over een eventuele wachtlijst.

Naast de voor- en naschoolse opvang is er in onze school is ook Peuteropvang vanuit Kind&co ludens. Voor de kinderen een mooie manier om zich voor te bereiden op de basisschool, maar ook om alvast kennis te maken met onze school. Hieronder kort wat informatie over de peuteropvang.

Peuteropvang "Uilen" vanuit Kind&co ludens
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar zit peuteropvang "Uilen" in onze school. Door samen te spelen, leren de kinderen al hoe het er in een groep aan toe gaat. Zo bereiden ze zich alvast voor op de kleuterklas. Voor meer informatie en inschrijven kun je kijken op de website van Kind&co ludens: www.kindencoludens.nl.

Bso Curtevenne

ThuizBij kinderopvang