Schooltijden


Wij hanteren het zogenoemde vijf gelijke dagen model. Bij dit model hebben alle groepen dezelfde tijden. Elke dag heeft dezelfde begin- en eindtijd.

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.15 uur.

Start schooldag:
Om 8.20 uur gaat de buitenbel: De kinderen kunnen dan naar binnen.
Om 8.25 uur gaat de binnenbel: Dit is een teken voor alle ouders om de school te verlaten zodat wij om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.