Partners waarmee wij samenwerken

Onze partners hebben net als wij hart voor onze kinderen en ouders. Zij helpen ons om talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van lezen of cultuur. Zo zetten we ons samen in om kinderen op allerlei gebieden te laten uitblinken.

Bibliotheek:
Onze samenwerking richt zich op het bevorderen van de leesontwikkeling van kinderen.

Leraar in het Gooi​​​​​​​
Leraar in het Gooi zet zich, namens alle Gooise schoolbesturen, in om het lerarentekort te verkleinen dan wel voorkomen. Hiervoor hebben wij het informatie portaal www.leraarinhetgooi.nl ontwikkeld en zijn we actief bezig mensen te informeren over en enthousiasmeren voor het mooie vak van leraar. 

Jeugd en gezin (voorheen GGD):
Samenwerken aan gezond gedrag. 

KInderopvang Thuiz bij:
Verantwoorde samenwerking met betrekking tot de opvang van onze kinderen.

Kinderopvang Kind & Co:
Verantwoorde samenwerking met betrekking tot de opvang van onze kinderen en voor de peuteropvang.

Samenwerkingsverband Unita:
De zorg van onze kinderen is goed geregeld met ons samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Vechtstreek).

Stichting Leergeld:
Leergeld vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten de school. 

Regionaal Bureau Leerlingzaken:
Voor al uw vragen over de leerplicht.

Jeugdsportfonds:
Jeugdsportfonds vindt...... dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan sportactiviteiten buiten de school.

Gemeente Wijdemeren gaat veilig naar school:
Wijdemeren Veilig naar School is een campagne van de gemeente met een structurele aanpak voor een veilige schoolomgeving. Dit bereiken we samen.