De ouderraad (OR)

 

De OR van de Curtevenneschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders die het gehele schooljaar het team en ouders ondersteunt bij tal van activiteiten. Zo initiëren en organiseren we de kerstmarkt, de Goede Doelen Boom, de hobbyclub, het Zomerfeest, de Avondvierdaagse, het afscheid voor groep 8 en overige schoolprojecten.

We helpen daarnaast bij het organiseren van het Sinterklaasfeest, de eindmusical en diverse sportactiviteiten. Daarnaast werken we actief mee aan de samenwerking tussen ouders/verzorgers en het schoolteam. En indien gevraagd wijst de OR ouders/verzorgers de juiste weg binnen de school.

Wanneer wij bij activiteiten extra hulp kunnen gebruiken wordt dit kenbaar gemaakt door middel van oproepjes via de app van Social Schools. Dankzij de inzet en hulp van een grote groep enthousiaste ouders/verzorgers wordt op deze manier iedere activiteit voor de kinderen een waar feest.

 

Communicatie; 

Goed overleg en tijdige communicatie tussen de OR en het schoolteam is van groot belang. Er zijn altijd twee teamleden die onze vergaderingen bijwonen. Wij vergaderen gemiddeld een keer per maand. 

De vrijwillige ouderbijdrage; 

Door de vrijwillige ouderbijdrage (schooljaar 2023-2024: € 75,-) maken ouders/verzorgers de diverse activiteiten en feesten financieel mogelijk. Zo betalen we met deze bijdrage, naast de eerder genoemde schoolactiviteiten, ook mee aan kamp (de school vraagt hier een vrijwillige bijdrage voor van € 20,- per nacht voor groep 6 en 7 en € 40,- voor groep 8) en schoolreisjes.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Heeft u niet de middelen om deze bijdrage te voldoen dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad. Alle leerlingen mee mogen doen met de activiteiten, ook als de ouders niet betalen. Jaarlijks wordt over de besteding van de ouderbijdrage verantwoording afgelegd tijdens de ‘Algemene Jaarvergadering’, die voor iedereen toegankelijk is! Op deze avond stellen we ons nog even voor, vertellen we in het kort wat we doen, bespreken we de financiële status, evalueren we het afgelopen jaar en kan er door een externe spreker een actueel thema behandeld worden. Uiteraard is er tijdens deze avond gelegenheid tot het stellen van vragen aan de OR leden.

 

Nieuwe leden; 

Leden van de OR zijn in principe voor drie tot vier jaar actief. Aan het einde van ieder schooljaar is bekend welke leden aftreden en wordt er proactief gezocht naar nieuwe enthousiaste ouders. Iedere ouder/verzorger, die een kind heeft op de Curtevenneschool, is een potentiële kandidaat en meer dan welkom! Bij het toelaten van nieuwe leden houden we wel een beetje in de gaten of er een juiste balans is tussen man/vrouw en ouders vanuit de onder- en bovenbouw. 

Voor vragen, ideeën of suggesties: or@curtevenneschool.nl

Stichting ouderraad OBS Curtevenneschool Kortenhoef
Voorzitter: Sanne van Eijsden
Penningmeester: Dave van Roest
Algemeen lid: Sandra Saher

Parklaan 3
1241BG Kortenhoef
035-6561019
KvK 72159553