Onze visie is:

Samen leren om talenten te ontwikkelen
 

Samen leren .....
Het positieve groepsgevoel is een belangrijke voorwaarde voor het leerproces. Daarom bieden wij kinderen veel mogelijkheden om samen te werken. Wij geven groepsopdrachten, stimuleren onderlinge hulp en organiseren vele gezamenlijke activiteiten. Wij vinden samenwerking met ouders belangrijk om de kinderen goed te kunnen begeleiden.

..... om talenten te ontwikkelen
Talentontwikkeling zien wij in de brede betekenis namelijk cognitieve, creatieve en sociaal- emotionele talenten. 

Wij bieden voor de cognitieve ontwikkeling de kinderen leerstof aan, die past bij hun onderwijsbehoeften en dagen kinderen uit met extra taken en opdrachten. Kinderen die het nodig hebben, krijgen bij ons speciale begeleiding van externe deskundigen op het gebied van remediëren of uitdagen en stimuleren. Wij doen jaarlijks diverse projecten (o.a.verkeersdag, techniekdag, mediawijsheid). 

Wij hebben voor de creatieve ontwikkeling gezamenlijke activiteiten zoals herfstafette, kindertoneel, dansfeest en zomerfeest. Wij doen mee aan een muziekproject waarbij de kinderen les krijgen van vakdocenten muziek. Wij hebben na schooltijd een hobbyclub.

Wij hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling de Gouden Curtevenneregels en de methode Leefstijl, startgesprekken en kindgesprekken. Daarnaast hebben wij een actieve kinderraad, die meedenkt en organiseert.

Wij werken volgens het model van het zelfstandig leren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dag- en weektaken, vraagblokjes, kieskasten en extra instructiemomenten voor kinderen die dat nodig hebben. 

Tot slot:

Dit alles doen wij in een plezierige en veilige omgeving.
Wij dagen kinderen uit om tot optimale prestaties te komen. Hiervoor is veiligheid in sociaal opzicht voor kinderen zeer belangrijk. Het belang van de kinderen staat bij ons altijd voorop. Een sociaal veilig klimaat uit zich in respect en zorg voor elkaar. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar onze school komen.